ฟิล์มกรองแสง ฉลากเบอร์5

adminUncategorized0 Comments

#ฟิล์มกรองแสงกาแล็คซี่ ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 จากกระทรวงพลังงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562
ยุคนี้อะไรๆ ก็ต้องประหยัด ยิ่งเรื่องพลังงานยิ่งต้องประหยัดแล้วเลือกใช้อย่างชาญฉลาด
ไม่ว่าจะเป็น #ฟิล์มกรองแสง นอกจากจะสามารถลดความร้อนแล้วที่สำคัญต้องช่วยประหยัดทั้งพลังงานและช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเราด้วย อย่างนี้ถึงเรียกว่าคุ้มจริง
ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5
ตัวช่วยสำคัญที่จะบอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อฟิล์มกรองแสง ซึ่งฟิล์มกรองแสงที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 คือฟิล์มกรองแสงที่ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการประหยัดพลังที่ได้มาตราฐานตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด
มาตรฐานดังกล่าวจะใช้เกณฑ์การวัดค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อนจากแสงอาทิตย์ หรือ SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) จะต้องมีค่าที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.45
ฟิล์มที่ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5
✅ช่วยลดความร้อนจากภายนอกอาคาร
✅ช่วยลดค่าไฟฟ้า เนื่องจากฟิล์มกรองแสงช่วยกันความร้อนที่เข้ามายังภายในรถและอาคาร ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง
✅ช่วยชะลอการซีดจาง ของวัสดุอุปกรณ์ภายในรถ และอาคาร
✅ป้องกันรังสี UV สาเหตุของต้อกระจก และมะเร็งผิวหนัง
✅ช่วยยึดกระจกได้เป็นอย่างดี ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน

#ฟิล์มกรองแสงกาแล็คซี่
#ความคุ้มค่าที่เลือกเองได้
#GalaxyFilms
#ฟิล์มเบอร์5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *