ประเภทของฟิล์มกรองแสง

Deep Dyed or Chip Dyed Window Films

ฟิล์มกรองแสงประเภทธรรมดา

เป็นฟิล์มกรองแสงประเภทธรรมดา แบบชนิดสีอยู่ในเนื้อฟิล์ม ไม่มีการเคลือบไอโลหะผสมจึงไม่เกิดการสะท้อนเงา อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นำมาผลิต เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งเพื่อกันแสงสว่างทำให้สบายตาขณะขับขี่รถยนต์ และเพิ่มความเป็นส่วนตัว ฟิล์มประเภทนี้มีอายุการใช้งานประมาณ 3-5 ปี

Metallized Windows Films

ฟิล์มลดความร้อนประเภทไอโลหะ

เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ถึง 99% ด้วยการใช้โลหะเป็นส่วนประกอบในการผลิต ทำให้ฟิล์มมีลักษณะสะท้อนเงา ฟิล์มชนิดนี้มีสีสรรให้เลือกมากที่สุด และมีอายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปี

Metal Sputtering Window Films

ฟิล์มลดความร้อนประเภทเคลือบอนุภาคโลหะ

เป็นฟิล์มที่มีลักษณะคล้ายกับ Metallized Films แต่เป็นการเคลือบด้วยไอโลหะ หรือการเคลือบด้วยวิธี Sputtering ทำให้ได้ฟิล์มที่มีลักษณะโปร่งแสง มีความใสมากกว่า และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ฟิล์มประเภทนี้มีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี

Nano-IR Window Films

ฟิล์มกรองแสงนาโน

เป็นฟิล์มที่มีการใช้วัสดุที่เล็กในระดับนาโน เช่น เซรามิก และ Indium Tin Oxide มาใช้ในการผลิตร่วมกับแผ่น P.E.T ชนิดใสพิเศษ ทำให้ได้ฟิล์มที่สามารถกันคลื่นความร้อน และรังสี UV ได้เกือบ 100% โดยไม่ต้องใช้สี หรือโลหะเป็นส่วนประกอบ ฟิล์มประเภทนี้จะมีอายุการใช้งานเกิน 10 ปี


Safety Window Films

ฟิล์มนิรภัย

เป็นฟิล์มที่ผ่านกระบวนการผลิตพิเศษ โดยการใช้แผ่น Polyester ที่มีความหนามากกว่าปกติ และกาวที่มีคุณสมบัติในการยึดติดกับกระจกได้อย่างเหนียวแน่น ทำให้ฟิล์มประเภทนี้สามารถรับแรงกระแทกได้มากเป็นพิเศษ ฟิล์มนิรภัยจะมีอายุการใช้งานประมาณ 7-10 ปี