ข้อบกพร่องในการติดตั้งฟิล์มกรองแสง

ในการติดตั้งฟิล์มกรองแสงอาจจะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้บ้าง โดยสาเหตุอาจะเกิดได้ทั้งจากฝีมือของช่างผู้ติดตั้ง และสภาพแวดล้อมของสถานที่ขณะติดตั้ง และนี่คือ 4 ข้อบกพร่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในการติดตั้งฟิล์มกรองแสง

1. การโป่งพองของฟิล์ม และคราบน้ำขัง

สามารถสังเกตได้จากการพองตัวของฟิล์มกรองแสงที่ติดตั้งซึ่งเกิดจากฟองอากาศหรือน้ำยาที่ตกค้างอยู่ในเนื้อฟิล์ม สาเหตุหลักเกิดจากการรีดน้ำยาของช่างผู้ติดตั้งที่ไม่มากพอ

วิธีแก้ไข
– ในกรณีที่สังเกตเห็นทันทีหลังจากการติดตั้ง ให้รีดฟิล์มทันที โดยการฉีดน้ำยาลงบนผิวฟิล์มแล้วใช้เครื่องมือรีดฟิล์ม รีดลงไปบนตัวฟิล์มอีกครั้ง
– หากบริเวณที่โป่งพองมีขนาดใหญ่สามารถใช้เข็มเจาะออกได้
– หากพบว่ามีฟองอากาศมีจำนวนมากหรือมีขนาดใหญ่เกินไป ควรแก้ไขด้วยการเปลี่ยนฟิล์มแผ่นใหม่

2. เศษฝุ่นหลังติดฟิล์ม

การพบเศษฝุ่นตกค้างจำนวนมากเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดไว้ จนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน โดยสาเหตุหลักเกิดจากภาชนะหรือส่วนผสมของน้ำยาติดตั้งไม่สะอาด หรือการไม่ระมัดระวังในขั้นตอนการลอกไลเนอร์ของฟิล์มขณะที่ติดตั้ง จึงทำให้ฟิล์มสัมผัสกับส่วนที่มีเศษฝุ่นได้

วิธีแก้ไข
– ในกรณีที่สังเกตเห็นทันทีหลังจากการติดตั้ง และพบเศษฝุ่นกระจายอยู่ตามขอบฟิล์ม สามารถแก้ไขโดยการดึงฟิล์มออกมา และฉีดไล่ฝุ่นด้วยน้ำยาติดตั้ง แล้วจึงติดตั้งฟิล์มเข้าไปใหม่ได้
– แต่ในกรณีที่พบเศษฝุ่นกระจายตัวอยู่ด้านในของฟิล์ม จะไม่สามารถแก้ไขโดยการฉีดน้ำไล่ฝุ่นได้ ควรแก้ไขด้วยการเปลี่ยนฟิล์มแผ่นใหม่

3. ขอบฟิล์มกับกระจกไม่เสมอกัน

สังเกตได้จากส่วนขอบของฟิล์ม และกระจกจะเกิดช่องว่างที่ไม่สม่ำเสมอกัน โดยสาเหตุหลักเกิดจากการทาบฟิล์มขณะติดตั้งที่ไม่พอดี หรือเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นฟิล์มระหว่างการรีดน้ำยา

วิธีแก้ไข
– ในกรณีที่สังเกตเห็นทันทีหลังจากการติดตั้ง สามารถขยับและปรับแผ่นฟิล์มได้ โดยจัดวางตำแหน่งให้สวยงาม แล้วฉีดน้ำยาเพื่อรีดฟิล์มซ้ำใหม่อีกครั้ง
– ในกรณีที่สังเกตเห็นหลังจากที่กาวของฟิล์มติดแน่นกับกระจกไปแล้ว อาจจะแก้ไขโดยการตกแต่งขอบฟิล์มให้ดูสวยงาม หรือเปลี่ยนฟิล์มแผ่นใหม่

4. รอยยับ รอยย่น

สาเหตุหลักของการเกิดรอยยับหรือรอยหักบนตัวฟิล์ม เกิดจากความผิดพลาดของช่างติดตั้งในขั้นตอนของการรีดฟิล์ม ความไม่สมบูรณ์ของเครื่องมือติดตั้ง หรือมีเศษฝุ่นจำนวนมากติดอยู่บนกระจก จนทำให้เกิดเป็นร่อง เวลาเลื่อนกระจกขึ้นลงขณะติดตั้ง

วิธีแก้ไข
– หากพบรอยยับ รอยหัก จำนวนเยอะ และเด่นชัดเกินกว่ามาตรฐาน ควรแก้ไขด้วยการเปลี่ยนฟิล์มแผ่นใหม่